Schermafbeelding 2020 10 05 om 14.39.37Mogelijk bent u een nieuwe bezoeker. In dit eerste artikel leest u over het ontstaan van de gemeenschap Sant'Egidio: van Rome via Antwerpen naar Roosendaal.

Het begon allemaal in Rome in 1968. Andrea Riccardi een 18-jarige student, hoorde met enkele medestudenten hoe het evangelie van Christus hen opriep om nabij te zijn aan de armen. Als reactie hierop zochten zij contact met bewoners uit de sloppenwijken van Rome. Regelmatig bezochten ze deze mensen en sloten vriendschap met hen. Zij zagen vriendschap als de weg om in contact te komen met het wezen van de ander.

KerkjeZo ontstonden de eerste ‘Scuola Popolare’ een gratis naschoolse activiteit voor de kinderen uit de Romeinse sloppenwijken. Ook kregen zij contact met de ouderen in de wijk Travestere. In deze wijk mocht men een kerkje gebruiken voor het avondgebed, dat toegewijd was aan Sant’Egidio. Zo werd deze heilige de naamgever van de beweging ‘de gemeenschap van Sant’Egidio’. Het kerkje van Sant’Egidio is nog steeds het centrum van de gemeenschap wereldwijd.

Sindsdien is deze vriendschap uitgebreid naar andere armen: kinderen in instellingen, eenzame ouderen en zieken, fysiek en verstandelijke gehandicapten, daklozen, terminaal zieken, gedetineerden, migranten enz.

De werkwijze is steeds dezelfde: besteed een deel van je tijd aan het optrekken met mensen aan de rand van de samenleving. Aandacht die altijd gratis en vrijwillig is.


Schermafbeelding 2020 10 05 om 16.24.11De liefdadige inspanningen leidden er ook toe dat de gemeenschap een gewaardeerde bemiddelaar werd bij vredesonderhandelingen. Zij speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen van het vredesakkoord in Mozambique. Op 1 januari vraagt men op vele plaatsen – ook in Roosendaal - aandacht voor vrede in vele landen.

(foto gebed) Voor een deel van de gemeenschap is gebed de motor om steeds verder te gaan in het opbouwen van relaties en het uitnodigen van anderen daarbij aan te sluiten.

Zo ontstonden er - gebouwd op gebed, vriendschap en vrede - wereldwijd gemeenschappen. Groepen die mensen als het ware als broers en zussen opnemen. Gemeenschappen waarbij velen zich willen aansluiten ongeacht hun religieuze of niet-religieuze achtergrond. Zo ontstonden er ook groepen in Nederland en België zoals in Antwerpen, Amsterdam, Apeldoorn, Utrecht en Roosendaal.

Hoe is Sant’Egidio Roosendaal begonnen?

De Diaconale StadDe geschiedenis van Sant’Egidio Roosendaal kent een voorgeschiedenis die begint in 2009 onder de naam De Diaconale Stad. In dat jaar begon een kleine groep parochianen met vriendschap te sluiten met ouderen. Men vond dat de senior eigenlijk het maatje was van de vriend of vriendin. Dat betekende dat zij eenmaal per twee weken bij de senioren op bezoek gingen of hen meenamen naar de stad. Als tweede groep volgde snel een activiteit voor kinderen in Roosendaal West.


160923 Ontvangst icoon
De werkwijze had steeds dezelfde kenmerken als de benadering van Sant’Egidio. Zo besloot men met ingang van september 2016 deel te worden van de wereldwijde gemeenschap. In aanwezigheid van Mgr. Liesen en leden van de gemeenschap uit Amsterdam en Antwerpen werd dit heugelijk feit gevierd en kreeg Roosendaal het icoon van het gelaat van Christus overhandigd. De huidige activiteiten in Roosendaal zoals contact met senioren, huiswerkbegeleiding voor kinderen en de vredeswandeling, worden op deze website elders beschreven.

Zo probeert de gemeenschap van Sant’Egidio Roosendaal met wederkerige vriendschap en aandacht het welzijn te verbeteren van gezinnen en senioren die in de knel raken in de gemeente Roosendaal en Nispen.