Tot maart dit jaar bezochten de vrijwilligers van het maatjesproject van Sant’Egidio elke twee weken hun senioren. Dit is elke keer weer heel bijzonder, en daar wordt naar uitgekeken.

Maar toen kwam de Corona en stuurde alles in de war.

Op dringend verzoek van de overheid en het RIVM kon dat bezoek niet meer plaatsvinden, enkele uitzonderingen daargelaten. De verslagenheid was groot zowel bij de maatjes als bij de senioren.

Dus in overleg met elkaar werd besloten andere manieren van contact te zoeken. De maatjes gingen contact maken via de telefoon en soms zelfs via beeldbellen. Zo bleef het contact toch bestaan en dat werd door de senioren zeer gewaardeerd. Ook werden af en toe kaartjes gestuurd om de ontvangers daarvan duidelijk te maken dat ze niet werden vergeten. Er waren maatjes die boodschappen deden voor de mensen die ze normaal bezochten en weer andere onderhielden contact vanaf het balkon.

Hartverwarmend was het om te merken dat spontaan allerlei acties werden georganiseerd. Acties die, juist in deze moeilijke tijd, een wereld van verschil maakte.

Zoals bijvoorbeeld de actie van de Rotary Roosendaal. Er werd vanuit de Rotary contact opgenomen met de vraag of zij de ouderen die door de maatjes bezocht werden konden verrassen. Deze actie was speciaal bedoeld voor die ouderen die in deze tijd juist eenzaam en alleen thuis waren. De meeste van de maatjes wilde daar meteen aan meewerken.

Zo kwam het dat een aantal vrijwilligers van Sant’Egidio 55 mensen mochten verrassen met een mooie bos bloemen. Vanuit Sant’Egidio werd daar nog een mooie kaart met een speciale tekst aan toegevoegd. Het was voor de vrijwilligers een feestje om het te doen en voor de ontvangers fijn om de bloemen te krijgen.

De crisis duurde intussen al enkele maanden toen de Rotaryclub ons voor de tweede keer benaderde. De bloemenactie had ook hen zoveel voldoening gegeven dat werd besloten de actie te herhalen. De senioren waren immers al maanden redelijk afgesloten van de buitenwereld.

Dus voor de tweede keer gingen de vrijwilligers op pad, deze keer met bloeiende planten en in sommige gevallen met een doosje bonbons. GEWELDIG.

De gemeenschap van Sant’Egidio wil daarom Rotary Roosendaal hartelijk danken voor deze warme geste voor eenzame ouderen die zo’n moeilijke tijd doormaakte.

Mede door hen, nee dankzij hen, en de vrijwilligers van het maatjesproject ervaarden de ouderen een lichtpuntje in deze donkere periode. Ook de vrijwilligers hartelijk dank voor hun extra inzet en betrokkenheid.

Op 1 juni jl. werden de maatregelen gelukkig wat versoepeld. In veel gevallen kwamen de bezoekjes weer langzaam op gang, wel met in acht neming van de bekende corona-maatregelen: anderhalve meter afstand houden – handen wassen - maar vooral bij verkoudheid of twijfel niet op bezoek gaan.

De kwetsbaarheid van veel senioren is immers groot zodat er geen enkel risico kan worden genomen. Daarom blijven de maatjes hun verantwoordelijkheid nemen in de omgang en de benadering van de senioren.

Langzaam maar zeker wordt alles hopelijk weer ‘normaal’ en kan deze moeilijke, en voor velen, eenzame periode worden afgesloten.