IMG 0174U kunt het werk van de Gemeenschap van Sant’Egidio Roosendaal steunen door mee te werken aan één van de activiteiten. Voor de financiering van haar activiteiten is zij grotendeels aangewezen of giften van sympathisanten en kerkelijke fondsen.

Uw bijdrage is van harte welkom.
U kunt uw gift overmaken op: NL47 INGB 0007 9098 15 t.n.v. Stichting Sant'Egidio Nederland. De rekening staat op naam van Nederland, maar is het eigen nummer van de gemeenschap Roosendaal.