IMG 0174U kunt het werk van de Gemeenschap van Sant’Egidio Roosendaal steunen door mee te werken aan één van de activiteiten. Voor de financiering van haar activiteiten is zij grotendeels aangewezen of giften van sympathisanten en kerkelijke fondsen.

Uw bijdrage is van harte welkom.
U kunt uw gift overmaken op: NL36 RABO 0147 9828 98 t.n.v. RK parochie Sint Norbertus met vermelding van: 'ten gunste van de Gemeenschap van Sant'Egidio Roosendaal'.