201002 Gebed

Op donderdag 21 oktober a.s. komt de gemeenschap van Sant'Egidio Roosendaal om 18.00 uur weer bij elkaar voor gebed. U wordt van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. Het gebed vindt plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk op de Kade. Het gebed is ter ondersteuning van het werk van Sant'Egidio in Roosendaal, in Nederland, en wereldwijd. Zo steunen en bemoedigen we elkaar in het werk en aandacht voor kansloze jongeren en eenzame ouderen in Roosendaal.

Na het gebed gebruiken we samen een broodmaaltijd en praten met elkaar na over actuele onderwerpen betreffende activiteiten van Sant'Egidio. Wilt u aan de maaltijd deelnemen geef dit dan een dag van tevoren telefonisch door aan Mieke Stroop 06 1251 6206.