DGemeenschap van Sant'Egidio is weer gestart met het vaste gebruik om op de derde donderdag van de maand nu dus op 20 april 2023, om 18.00 uur bijeen te komen voor een gebedsdienst. Wij bidden dan o.a. voor de vrede in de wereld.
Aansluitend op deze gebedsdienst gebruiken we samen een eenvoudige broodmaaltijd en als afsluiting praten we samen over zaken die ons bezig houden.   

Voor deze maandelijkse bijeenkomst komen we bij elkaar in de kapel van het klooster van de Onze Lieve Vrouwekerk op de Kade. 
     
               U wordt van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten.

Als u deel wilt nemen een de maaltijd gelieve u dat minstens een dag van te voren op te geven bij Mieke Stroop tel. 06 125 16 206