201002 GebedDe regering verzocht begin oktober iedereen 'ontmoetingen die niet strikt noodzakelijk zijn' te vermijden. Reden voor Sant'Egidio het bijeenkomen in de kerk op 15 oktober en 19 november af te blazen. Dat betekent niet dat we het gebed stil hebben gelegd. Via een mail werden alle betrokken en belangstellende mensen uitgenodigd thuis om 18.00 uur te bidden. Bidden in eigen kring voor mensen die ons allen ter harte gaan. En zoals gewoonlijk af te sluiten met een Onze Vader en het gebed tot Christus. (zie Lees meer)

Op donderdag 17 december wil de gemeenschap om 18.00 uur weer samenkomen met ten hoogste 30 mensen. Een mondkapje over neus en mond is verplicht. Zo willen we elkaar vasthouden en bemoedigen om voort te gaan met de aandacht voor de kanslozen in Roosendaal.

Na het gebed vindt er een uitwisseling plaats bij een kopje koffie zoals men dat gewend was bij de broodmaaltijd. Geef u van tevoren op bij Mieke Stroop 06 1251 6206. Van harte uitgenodigd deel te nemen. 

Heer, Jezus Christus,
Gij, die een vriend zijt van mensen
en die voor ons de heilige trekken van uw gelaat
op een doek hebt afgedrukt,
wij bidden U:

170924 Icoon gelaat Chr2 kopiehoor de roep van de vluchteling,
genees wie ziek zijn

bevrijd wie gevangen zit in eenzaamheid,

sta bij wie in nood verkeert

en verlicht ons hart en onze geest,

opdat wij uw gelaat zichtbaar maken
in het werk van onze handen,
in ieder goed woord dat troost en bemoedigt
in de vriendschap met hen die in nood zijn,
in de liefdevolle aandacht voor de zwakke,

vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn.
Amen