201002 Gebed

Op donderdag 16 december a.s. komt de gemeenschap van Sant'Egidio Roosendaal om 18.00 uur weer bij elkaar voor gebed. U wordt van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. Het gebed vindt plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk op de Kade. Het gebed is ter ondersteuning van het werk van Sant'Egidio in Roosendaal, in Nederland, en wereldwijd. Zo steunen en bemoedigen we elkaar in het werk en aandacht voor kansloze jongeren en eenzame ouderen in Roosendaal.

Na het gebed gebruiken we samen een broodmaaltijd en praten met elkaar na over actuele onderwerpen betreffende activiteiten van Sant'Egidio. Wilt u aan de maaltijd deelnemen geef dit dan een dag van tevoren telefonisch door aan Mieke Stroop 06 1251 6206.  

Heer, Jezus Christus,
Gij, die een vriend zijt van mensen
en die voor ons de heilige trekken van uw gelaat
op een doek hebt afgedrukt,
wij bidden U:

170924 Icoon gelaat Chr2 kopiehoor de roep van de vluchteling,
genees wie ziek zijn

bevrijd wie gevangen zit in eenzaamheid,

sta bij wie in nood verkeert

en verlicht ons hart en onze geest,

opdat wij uw gelaat zichtbaar maken
in het werk van onze handen,
in ieder goed woord dat troost en bemoedigt
in de vriendschap met hen die in nood zijn,
in de liefdevolle aandacht voor de zwakke,

vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn.
Amen