Actie Nigeria

De collecte voor de Actie uitvaart Nigeria, die gehouden werd in de kerken in Roosendaal en Nispen op 10-11 juli en bij het afscheid van pastor Ronald en Mary, heeft rond de € 450,- opgebracht.

Het waren vieringen met een beperkt aantal kerkgangers. Gelukkig hebben meerdere parochianen en anderen een bedrag overgemaakt op de bankrekening van Sant'Egidio Roosendaal.

Dankzij het resultaat van de collecte, giften per bank en de medewerking van een viertal fondsen verloopt de Actie voorspoedig. Sant'Egidio hoopt met uw medewerking ook de laatste 9% van het streefbedrag van € 4.000,- bijeen te vergaren. Komend weekend staat de collectebus nog achterin de kerken en vindt u flyers met meer informatie. Ook stortingen op onderstaand bankrekeningnummer (zie achter Lees meer) zijn uiteraard zeer welkom.

Wij danken iedere gever - groot en klein - voor de bijdrage en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en het uiteindelijke doel van deze actie.

Hieronder vindt u de tekst van de flyer die in de kerken ligt.

Duif alleen pdf klein

Actie uitvaart Nigeria

Een uitvaart in Nigeria wordt altijd verzorgd door de naaste familie bevestigt een oud-medewerker van Artsen zonder Grenzen. Sant'Egidio zoekt daarom fondsen en giften om de reis te bekostigen van een weduwe en haar drie kinderen om hun man en vader in Nigeria te kunnen begraven. De Gemeenschap van Sant'Egidio Roosendaal sluit vriendschap met personen en gezinnen die aan de rand van de Roosendaalse samenleving leven. Een van de contacten betreft een gezin waarvan de ouders uit Nigeria zijn gevlucht.

In 2019 werd vader ongeneeslijk ziek. Toen hij eind 2019 naar Nigeria vertrok voor de begrafenis van zijn moeder, was hij te zwak om terug te keren. Hij is daar op 7 maart 2020 overleden.

Na zijn overlijden bleek zijn bedrijfje failliet en werd het gezin uiteindelijk opgenomen in een schuldhulpverleningstraject van drie jaar. Moeder en kinderen willen, met de familie aldaar, voldoen aan hun verantwoordelijkheid hun echtgenoot en vader te begraven en zo op passende wijze afscheid te nemen. Meer dan drie jaar wachten vindt de gemeenschap van Sant'Egidio in Roosendaal niet wenselijk.

Daarom zoekt zij fondsen en sponsoren om de vliegreis te bekostigen. De familie aldaar regelt de uitvaart. Sant'Egidio vraagt uw bijdrage voor het bekostigen van de vliegreis.

De goedkoopste vliegreizen kosten ongeveer € 950,- retour per persoon.
Wij vragen u het mede mogelijk te maken dat dit gezin naar Nigeria kan gaan om afscheid te nemen van hun man en vader.

Stort uw bijdrage op:
NL47 INGB 0007 9098 15
t.n.v. Stichting Sant'Egidio Nederland.
De rekening staat op naam van Sant'Egidio Nederland,
maar is het eigen nummer van de gemeenschap Roosendaal.

 

IMG 3202De stichtingen van Sant'Egidio hebben de ANBI-status.
Giften aan een ANBI-instellling zijn deels aftrekbaar
van de 
inkomstenbelasting.
SRIN-nummer 8065 89 413

 

Comité van aanbeveling:
Ronald van Bronswijk, pastoor Sint-Norbertusparochie
Riny van Broekhoven, missionaris Witte Paters
Anne Moeniralam, huiswerkbegeleidster
Kees van Loon, huiswerkbegeleider
Corrie van As, coördinator acolieten en misdienaars St. Josephkerk
Cas van Beek, stuurgroep gemeenschap Sant’Egidio Roosendaal

Voor verdere informatie en vragen kunt u contact opnemen met:
Cas van Beek 06 4177 4355