Artikel in BNDeStem 7 juli 2021 Monique Meeuwisse-van Genk

Anne en CasSinds ongeveer 8 jaar is in Roosendaal een afdeling van de steeds groeiende gemeenschap Sant'Egidio actief. Maar wat doet die club?

Sant'Egidio bestaat uit vrijwilligers die zich op basis van gelijkwaardigheid en vriendschap inzetten voor minder kansrijke mensen en eenzame ouderen. Initiatiefnemer in Roosendaal is de vroegere pastoraal werker van de toenmalige Emmausparochie Cas van Beek.

Met Sant'Egidio vervolgde hij een eerder lopend maatjesproject voor senioren en startte hij een woensdagmiddagprogramma voor kinderen in Huis van de Westrand. ,,Een vraag om hulp bij huiswerk resulteerde in de huidige huiswerkbegeleiding. Daarna kwam het project 'Een andere Kerst'. Sinds kort is er ook een kledingbank. En willen coronagerelateerde schoolachterstanden wegwerken op een zomerschool.''  

Van Beek vertelt dat de inmiddels wijd vertakte katholieke lekenbeweging Sant'Egidio in 1968 ontstond in Rome: ,,Geïnspireerd door het evangelie sloten studenten vriendschap met bewoners uit arme wijken. Dit leidde onder meer tot naschoolse kinderactiviteiten. De vriendschap werd uitgebreid naar armen, eenzamen, zieken en daklozen.'' 
Van Beek legt uit dat Sant'Egidio zich onderscheidt van professionele hulpverleners doordat de vrijwilligers een blijvende band opbouwen met gezinnen en kinderen. ,,Meer instellingen zetten zich in voor deze doelgroepen maar de nood is hoog!'' 

Vrijwilligster Anne Moeniralam geeft twee keer in de week huiswerkbegeleiding en zet zich op eerste kerstdag in voor 'Een andere Kerst': ,,Op eerste kerstdag halen dertig vrijwilligers een eenzame oudere op om in de OL Vrouwekerk als maatjes te genieten van het kerstdiner. We hebben zelfs jongeren die eerste kerstdag hier te serveren! Vorig jaar hebben de maaltijden bezorgd. Het praatje erbij bleek voor de mensen belangrijker dan de maaltijd.'' 
Van Beek en Moeniralam benadrukken het belang van gelijkwaardigheid: ,,Het gaat om vriendschap en wederzijdse waardering!''