Een van de projecten van de Gemeenschap van Sant’Egidio Roosendaal is het contact onderhouden met senioren. Dit betekent aandacht schenken aan ouderen die het extra moeilijk hebben door ziekte, eenzaamheid of armoede. ‘Maatjes’ proberen een band met hen op te bouwen en zo een nieuw perspectief te bieden. Door middel van bezoek aan huis krijgen betrokkenen weer wat kleur aan hun leven. Door ouderen niet alleen thuis te bezoeken, maar hen ook uit te nodigen mee te gaan naar bijeenkomsten, proberen zij mensen te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Wij zoeken maatjes

Sant‘Egidio zoekt mensen die één keer in de twee weken op bezoek willen gaan bij een oudere, die behoefte heeft aan vertrouwd gezelschap of door ziekte of andere problemen aan huis is gebonden. Zij vragen zelf niet zo snel om170828 Maatje hulp of knopen niet zo gemakkelijk contacten aan. Vaak worden deze senioren aangemeld door hulpverleners.

Wilt u er zijn voor ouderen, dan kunt u ‘maatje’ worden. Uw aandacht maakt het verschil.

Met dit regelmatig contact bouwt u een vertrouwensrelatie en een vriendschapsband op. Dit bezoek kan op verschillende manieren worden ingevuld.
De aandacht voor de senior is het belangrijkste. Voor meer informatie verwijzen we naar ‘Help ons te helpen’ op deze site.

Andere activiteiten

Het belangrijkste zijn natuurlijk de contacten met de senioren thuis met een kopje koffie of een wandeling. Maar er is meer mogelijk zoals …

Ontmoetingsavond
Samen op de derde donderdag van de maand gebed en gesprek bezoeken in de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23. Het is een gelegenheid om ervaringen en ontwikkelingen te delen. Uw bijdrage geeft u door deel te nemen aan het gebed en het gesprek. 

Er op uit met elkaar
vriendschap ouderenDeel te nemen aan een activiteit, voorstelling of andere gebeurtenis waarvoor Sant'Egidio zowel maatjes als senioren een of tweemaal per jaar uitnodigt.

Gezamenlijke lunch
Tweemaal per jaar deel te nemen aan een lunch waarvoor maatjes en senioren bijeen komen in het Huis van de Westrand. Het is een prima gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen wat te eten.

1 1 2‘Lieve mensen, wat ben ik blij dat de dag toch nog leuk is door wat jullie doen. Wat het ook is, het zal heerlijk zijn, omdat er zoveel liefde in zit. Ik heb heel veel waardering voor jullie; het is echt super.’ Omdat samen eten niet mogelijk was, heeft Sant’Egidio aan zo’n vijf en twintig mensen een maaltijd thuisbezorgd. Er werd tijd genomen voor ’n praatje en wat aandacht, want juist op Eerste Kerstdag zijn veel mensen alleen.

Op 24 december werden dozen met een maaltijd ingepakt. Voor- en nagerecht, diverse lekkernijen die passen bij de kerstsfeer en enkele kleine kerstcadeautjes waren de ingrediënten om thuis toch een bijzondere maaltijd klaar te maken. Bij alle adressen hadden de vrijwilligers een gesprek met de mensen die de hele dag alleen waren. Dit werd bijzonder op prijs gesteld.